כל הזכויות שמורות

כל הזכויות שמורות לבעלי אתר זה וכל התוכן שנמצא באתר להינו הקנין הבלעדי של תכשיטי ברקוביץ לכך כל שימוש בו אסור על פי החוק בישראל וכל שימוש בתוכן ללא אישור הינו הפרה בוטה של הזכויות השמורות למנהלי אתר זה, באם מישהו רואה הפרה של זכויות יוצרים על ידי בעלי אתר זה אנא לפנות למנהל האתר על מנת לתקן הפרה זו.