משלוחים חינם!
מכבדים כל סוגי כרטיסי האשראי
החנות מונגשת לנכים
תכשיטי ברקוביץ
משלוחים חינם!
מכבדים כל סוגי כרטיסי האשראי

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

החברה – תכשיטי ברקוביץ

האתר אתר האינטרנט בכתובת: תכשיטי ברקוביץ

המוצרים – התכשיטים המוצעים למכירה באתר

כללי:

א. תקנון זה הינו הבסיס החוקי לרכישות ולגלישה באתר. תקנון זה, והוא בלבד, מסדיר את היחסים בין הגולשים באתר ו/או/ הרוכשים דרך האתר.

ב. רכישה דרך האתר מותנית בקריאת תקנון זה והסכמה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה. כל המצהיר זאת לא תהיו לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או/ החברה ו/או/ הנהלת החברה ו/או מי מעובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התרעה ו/או/ הודעה מוקדמת.

ד. מחירי המוצרים באתר כוללים מע״מ על פי הקבוע בחוק. כל המחירים באתר מתייחסים ליחידה אחת של מוצר למעט עגילים בהם המחירים מתייחסים לזוג. במידה ומדובר בעגיל אחד יצויין הדבר באופן ברור בדף המוצר.

ה. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

ו. המחירים המוצגים באתר על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ ואינם כוללים דמי משלוח.

ז. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך בהתראה ו/או בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה הינו המחיר שהיה נקוב בעת השלמת הליך ההזמנה, דהיינו, לאחר מסירת פרטי התשלום. במידה והמחירים עודכנו טרם השלמת הליך ההזמנה הלקוח יחויב לפי המחיר המעודכן.

ח. החברה רשאית להציע באתר מבצעים והנחות וכן רשאית להפסיקם בכל עת, להחליפם או לשנותם וזאת ללא צורך במתן התרעה ו/או/ הודעה מוקדמת.  

 ט. באתר מוצעת ללקוח אפשרות להירשם לדיוורים הרשמיים של האתר. ההרשמה מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דיוור לפי משמעותה בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב 1982. באם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם אליו ניתן לעשות זאת דרך הקישור בתחתית הדיוור שקיבל.

י. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח ללקוח תזכורות אודות סל קניות שלא הושלמה בו הרכישה לכתובת המייל שהוזמנה בהליך ההרשמה.

יא. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לקוח ו/או צד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או רכישה באתר, שלא על פי הוראות תקנון זה, שכן אז החברה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

יב. תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד. הצילומים באתר מתארים מדויק ככל הניתן את המוצרים אולם יתכנו הבדלים בין התמונה באתר ובין המוצר בפועל. החברה עושה ככל שביכולתה להציג את המוצרים בצורה המשקפת את המציאות ככל שניתן.

יג. המידע המוצג באתר הנו שלם ומדויק ככל שניתן אולם יובהר כי אם נפלו טעויות כלשהן הרי שהן נעשו בתום לב והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

הרשמה ורכישה באתר:

א. רכישה באתר תתאפשר בדרך אחת והיא – הזמנה כאורח/ת.

ב. בדרך המפורטת לעיל ישנה חובה למלא טופס הזמנה ולהזין בו את כל הפרטים במדויק. במידה ויוזנו פרטים שגויים אין החברה יכולה להבטיח כי המוצרים יגיעו ליעדם. במקרה של חזרת המשלוח לחברה עקב מסירת פרטים שגויים תשלום דמי המשלוח והטיפול יחולו על הלקוח.

ג. אופן התשלום באתר: כרטיסי אשראי – ויזה, מאסטרכארד, ישראכרט, אמריקן אקספרס. PayPal
ד. עם ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח החברה תבצע בדיקה של פרטי האשראי ועם קבלת אישור הרכישה תישלח ללקוח הודעה, בדואר אלקטרוני שנמסר על ידו, שהעסקה אכן אושרה. בתשלום דרך PayPal הרכישה תושלם לאחר שיתקבל אישור מחברת PayPal ועם קבלת האישור תישלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני, שנמסר על ידו, שהעסקה אכן אושרה.

ה. במקרה בו העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי או PayPal , מסיבה כלשהי, תישלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני על כך שהעסקה לא הושלמה. על מנת להשלים את ההזמנה הלקוח יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר. לחילופין, ניתן ליצור עצמו קשר במייל mailto:bj@berkowitz-jewelry.co.il או דרך “צור קשר” באתר או בטלפון 03 931 3187 על מנת להשלים את העסקה.

ו. החברה רשאית לא לאשר הזמנה של לקוח במקרים הבאים: הופרו תנאי הסכם או או תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים באתר ; נמסרו במכוון פרטים שגויים בעת ההזמנה ; קיים חוב כספי לחברה שטרם הוסדר ; השימוש באתר נעשה על מנת לבצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל או נעשה על מנת לסייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל ; במידה ובוצעו מעשה או מחדל על מנת לפגוע בחברה ו/או בעובדיה ו/או בלקוחותיה.

ז. ניתן לרכוש אצלנו בקלות בתשלומים ללא ריבית, עם האפשרויות הבאות:

ללא קרדיט עד 3 תשלומים או עם קרדיט ללא הגבלת תשלומים

זמן אספקה ומשלוחים:

א. אספקת המוצרים מתבצעת באמצעות משלוח בדואר רשום של דואר ישראל או באמצעות חברת שילוח.

ב. משלוח בדואר רשום – דואר ישראל מתחייב על משלוח בדואר רשום עד 21 ימי עסקים. אנו מספקים משלוח בדואר רשום חינם.

ג. משלוח באמצעות חברת שילוח: משלוח באמצעות חברת שילוח יסופק כ 10 ימי עסקים מרגע שיצא ליעד המבוקש לרוב חלקי הארץ. בישובים מרוחקים כגון ישובי הערבה, אילת, רמת הגולן ומעבר לקו הירוק החברה לא יכולה להתחייב לאספקת ההזמנה כ 10 ימי עסקים. אנו מספקים משלוח עם חברת שילוח חינם. 

ד. החברה מתחייבת להוציא הזמנה למשלוח תוך 10 ימי עסקים.

ה. מוצר שאזל מהמלאי – יתכנו מקרים בהם בעת ביצוע ההזמנה המוצר מוצג באתר כמוצר במלאי כאשר בפועל אזל מהמלאי וטרם הורד מהאתר. במקרים כאלה החברה לא מחויבת במכירת המוצר וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישר או עקיף, אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’. האמור כמובן כפוף לכך שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם בעבור המוצר, במידה ושילם, או תבטל את החיוב במידה ובוצע.

ו. הודעה על מוצר שאזל מהמלאי – במידה ובוצעה הזמנה עבור מוצר שאזל מהמלאי בטרם עודכן באתר החברה תעדכן את הלקוח על כך באמצעות דואר אלקטרוני, בכתובת שנמסרה על ידו בעת ההרשמה. החברה תיצור קשר על הלקוח על מנת לבצע החזר או החלפה של המוצר במוצר אחר.

ז. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות, אסונות טבע, מצבי חירום, תקלות במערכת המחשוב ו/או הטלפונים ו/או במערכת הדואר האלקטרוני שיפגעו בהליך הרכישה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

א. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1982 (להלן: חוק הגנת הצרכן).

ב. ביטול עסקה יעשה דרך פנייה לשירות הלקוחות במייל mailto:bj@berkowitz-jewelry.co.il או בטלפון .03 931 3187

ג. ביטול עסקה במקרים בהם טרם יצא המוצר למשלוח לא תגרור חיובים נוספים בגין עלות המשלוח. הלקוח יזוכה עבור המוצר ודמי המשלוח בכפוף לאמור בחוק הגנת הצרכן. במקרים בהם יצא המוצר למשלוח, עלות המשלוח תקוזז מהזיכוי, בכפוף לאמור בחוק הגנת הצרכן.

ד. זיכוי כאמור לעיל יבוצע במקרים בהם התקבל המוצר במשרדי החברה ללא פגם וכשלא נעשה בו כל שימוש. לחברה שיקול דעת בלעדי בקביעה האם נעשה שימוש במוצר.

ה. החזרת המוצר תתבצע באמצעות מדבקת גוביינא ולפי ההוראות המצורפות למשלוח.

ו. ביטול עסקה על ידי הלקוח יבוצע תוך שני ימי עסקים וזאת על פי הקבוע בחוק הגנת הצרכן.

ז. ביטול עסקה וזיכוי כספי לא יינתנו במקרים של שימוש בלתי סביר במוצר.

ח. במקרה של ביטול עסקה ושהמוצר כבר סופק הלקוח יחויב על עלות משלוח חזרה כולל ביטוח.

פרטיות ואבטחת מידע:

 א.. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: “הנרשם”) במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של חברת בלטו תכשיטים (להלן: “החברה”):

 ב. החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין החברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

ג. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookie) שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

ד. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

ה. נרשמים שמתנגדים לשימוש בפרטיהם או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה https://berkowitz-jewelry.co.il או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.

ו. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

ז. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לנרשם ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

זכויות יוצרים:

א. זכויות היוצרים, הדגמים, סודות מסחריים ושיטות הייצור וההפצה הנם קניינם הרוחני של החברה והנם רכושה של החברה.

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר לרבות, סימני מסחר, תמונות, טקסטים, עיצובי מוצרים וכיוב ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

ג. שם החברה ושם הדומיין של האתר, סימני המסחר (רשומים ושאינם רשומים), לוגו החברה וכל סלוגן או חומר פרסומי המזוהה עם החברה הנם רכושה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם שימוש ללא קבלת הסכמת החברה, מראש ובכתב.

ד. כל התמונות, התוכן המילולי, הלוגו והאייקונים וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות עיצוב, גרפיקה, הצגה מילולית, סימני המסחר וכיוב’ הנם בבעלותה הבלעדית של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמה של החברה מראש ובכתב.

תנאי הצטרפות לתוכנית ברקוביץ קלאב:

כל מי שמצטרף\ת לתוכנית של ברקוביץ קלאב מאשר\ת בזאת קבלת תוכן שיווקי עם עידכונים מבצעים והטבות מעת לעת מאת מפעילת האתר בכל דרך שהיא.

תנאים נוספים:

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

הצהרת נגישות

מה זה אתר נגיש?

אתר נגיש הוא אתר המותאם לצורכי כל הגולשים, בכלל זה אנשים עם מוגבלות.

 

הצהרת נגישות

תכשיטי ברקוביץ עושה כמיטב יכולתה כדי שהאתר יהיה נגיש, לפי תקנים מודרניים. האתר נגיש ברמה AA לפי התקן הישראלי. אם נתקלתם בבעיית נגישות או שיש לכם הצעה, אנא פנו אלינו בכתובת: bj@berkowitz-jewelry.co.il

 

קיצורי דרך במקלדת

ניתן להשתמש בקיצורי הדרך הבאים כדי לנווט באתר תכשיטי ברקוביץ (קיצורים אלו עובדים גם בוויקיפדיה):

 1. קפיצה לשדה החיפוש כדי לחפש באתר תכשיטי ברקוביץ:
  • פיירפוקס, כרום: alt+shift+f
  • אקספלורר: alt+f
 2. חזרה לדף הראשי של כל-זכות:
  • פיירפוקס, כרום: alt+shit+z
  • אקספלורר: alt+z, ולאחר מכן enter
 

דרכים לשיפור התצוגה לאנשים עם מוגבלות

 

גודל טקסט / מרחק מתצוגה

אתר תכשיטי ברקוביץ נבנה כדי לאפשר את שינוי גודל התצוגה בקלות (נקרא גם “מרחק מתצוגה” או “זום”). השיטות שיפורטו בהמשך עובדות באתר תכשיטי ברקוביץ (כמו גם באתרים אחרים).

 

שיטה ראשונה

השיטה הפשוטה ביותר לשינוי גודל התצוגה באתר היא באמצעות קיצורי מקלדת, הפועלים בכל האתרים ובכל הדפדפנים. אלו הם הקיצורים:

 • החזקת מקש Ctrl ולחיצה על + להגדלת התצוגה
 • החזקת מקש Ctrl ולחיצה על – להקטנת התצוגה
 • החזקת מקש Ctrl ולחיצה על 0 (אפס) כדי להחזיר את התצוגה למצב ברירת המחדל שלה.
 

שיטה שניה

דרך שניה וקצת פחות מדויקת היא החזקת מקש Ctrl ושימוש בגלגלת העכבר כדי לגלול מעלה או מטה.

 

שיטה שלישית

ניתן גם לשנות את גודל התצוגה באמצעות הממשק הגרפי של הדפדפן, אלא שדרך זו שונה מדפדפן לדפדפן:

 

שינוי הצבעים והגופנים שנעשה בהם שימוש בדפי אינטרנט

ניתן לבחור גודל טקסט וצבעים משלכם, שישפיעו על כל האתרים. אנו ממליצים על כך רק למי שיש לו קשיים ניכרים, מכיוון שעיצוב האתר ייפגע משינוי כזה.

 1. אינטרנט אקספלורר
 2. כרום
 3. פיירפוקס
 

בעיות נגישות באתר

בשלב זה לא ידוע לנו על בעיות נגישות באתר.

 

עמידה בתקנים

כל העמודים באתר תכשיטי ברקוביץ עומדים בהנחיות הנגישות הבאות של ארגון World Wide Web Consortium (ארגון תקינה לרשת האינטרנט):

 1. הנחיות נגישות לתוכן (Web Content Accessibility Guidelines 2.0). הנחיות אלו מעוגנות גם בתקן הישראלי לנגישות (ת”י 5568); זהו תקן מחייב לפי תקנה 35 של תקנות נגישות השירות, לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. תרגום לעברית של ההנחיות ניתן למצוא בכתובת הבאה (באדיבות אגוד האינטרנט הישראלי):https://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_2.0.html
 2. הנחיות נגישות ליישומי רשת (WAI-ARIA) – מיועדות לסייע בהנגשת אתרים הכוללים רכיבים מורכבים (לדוגמה: חלונות נפתחים, גלריית תמונות וכד’).
עגלת קניות
Whatsapp icon